Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

1

1. Doel van de gegevensverwerking

  • Doeleinden  

Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, waarvan de identiteit en de contactgegevens in de rubriek “juridische informatie” zijn vermeld, als verantwoordelijken voor de verwerking, verwerken persoonsgegevens met het oog op het beheer van de website “La Loire à Vélo” 

  • Rechtsgrondslag 

Deze gegevensverwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Solutions&co en het Regionaal Bureau voor Toerisme Centre-Val de Loire bij de bevordering en ontwikkeling van het toerisme op de Loire à Vélo-route.  

2. Verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens zijn die welke worden ingevoerd via ons contactformulier en ons inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief. Deze gegevens omvatten de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht.

Bovendien kunnen gebruikers van de site worden geassocieerd met online-identificatiemiddelen zoals IP-adressen, cookies of andere verbindingsidentificatiemiddelen door de apparaten, toepassingen, instrumenten en protocollen die zij gebruiken. Deze identifiers kunnen sporen achterlaten die, met name in combinatie met unieke identifiers en andere door de servers ontvangen informatie, kunnen worden gebruikt om profielen van personen op te stellen en hen te identificeren. Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt door Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire: cookie beleid.  

3. Betrokkenen

De bij de verwerking betrokken personen zijn  

  • Bezoekers die een verzoek indienen via ons contactformulier.  
  • Bezoekers die zich abonneren op onze nieuwsbrief.  
  • Elke gebruiker van de website, met betrekking tot cookies.

4. Bewaarterminjn van de gegevens

De gegevens die via onze contactformulieren worden verzameld, worden uitsluitend voor ondersteuningsdoeleinden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf het laatste inkomende contact. Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Gegevens die via onze nieuwsbriefregistratieformulieren worden verzameld, worden bewaard gedurende een periode van één jaar vanaf de laatste keer dat u een van onze nieuwsbrieven hebt geopend. Deze gegevens mogen in geen geval worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken en in elk geval niet langer dan 13 maanden.

5. Ontvangers van de gegevens

Deze gegevens zijn bestemd voor Solutions&co en het Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan, evenals voor eventuele onderaannemers en partners.  

De gebruiker erkent dat hij/zij op de hoogte is gebracht en aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens aan de bovengenoemde ontvangers kunnen worden meegedeeld.  

6. Rechten van de betrokken personen

Eenieder die bij een verwerking betrokken is, heeft het recht zijn of haar gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, alsmede het recht de verwerking te beperken. Elke betrokkene heeft ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken en Eenieder die bij een verwerking betrokken is, heeft het recht zijn of haar gegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, alsmede het recht de verwerking te beperken. Elke betrokkene heeft ook het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken en het recht om bezwaar te maken tegen commerciële prospectie. Voorts heeft iedere betrokkene het recht specifieke en algemene richtlijnen uit te vaardigen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van zijn gegevens na zijn overlijden.  

De mededeling van specifieke postmortale richtlijnen en de uitoefening van rechten kan gebeuren per e-mail aan contact@agence-paysdelaloire.fr of per post aan Solutions&co, Direction de la Communication- Promotion 1 rue de la Loire – 44966 cedex 9, vergezeld van elk middel om de identiteit van de persoon vast te stellen.  

Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw gegevens niet worden geëerbiedigd, kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés.