Wie zijn wij?

1
 • © C. Mouton - CRT Centre-Val de Loire

Wij zijn de regionale instanties voor toerisme. Wij hebben met name verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en bevordering van het toerisme in onze regio’s op de Franse en buitenlandse markten. Wij werken samen aan gemeenschappelijke keurmerken waaronder "La Loire à Vélo"; de interregionale fietsroute door onze twee regio’s: Centre-Val de Loire en Pays de la Loire.

Regionaal Comité voor Toerisme Centre-Val de Loire (CRT Centre-Val de Loire)

Het Regionaal Comité voor Toerisme werkt onder volmacht van het Conseil Régional van de regio Centre-Val de Loire met als hoofd de heer Pierre-Alain ROIRON, regionaal Bestuurder. Het CRT is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en marketing van toerisme in de regio rond de zes voornaamste toeristische merken (Châteaux de la Loire, Loire à Vélo, Val de Loire, Berry, Touraine en Sologne) en de belangrijkste netwerken (cultureel erfgoed, fiets- en wandelroutes, natuurtoerisme, levenskunst en zakelijk toerisme). In deze hoedanigheid implementeren wij een regionale marketingstrategie die gebaseerd is op twee pijlers: internet en mediarelaties. Verder meten en evalueren wij de tevredenheid van klanten en deelnemers.

 Onze belangrijkste missies:

 • De bevordering en marketing van de regio Centre-Val de Loire gericht op diverse prioriteitsdoelgroepen.
 • Organiseren en stimuleren van de netwerken die gesteund worden door de Regionale Toerisme en Recreatiestrategie (2016-2021).
 • Zorg dragen voor de marketing en de economische analyse van toerisme. Beheer van het regionale toeristische informatiesysteem in samenwerking met departementale partners. Samen werken we aan het uitrollen van dit hulpmiddel in alle regionale offices de tourisme.
 • Het implementeren van het trainingsplan “Formations Tourisme O’Centre” en het bewerkstelligen van de professionalisering van het netwerk van Offices de Tourisme.
 • Het ontwikkelen en stimuleren van de professionele “Accueil Vélo” (Fiets welkom) en “Ambassadeur du Val de Loire” netwerken.

Solutions&co (Regionaal agentschap Pays de la Loire)

Doelstellingen en taken in de sector toerisme van het Solutions&co

 • Innovatie ontwikkeling Solutions&co heeft van de Conseil régional des Pays de la Loire de opdracht gekregen om innovatie in de toeristische sector te ontwikkelen. Dit betekent voornamelijk het nastreven van initiatieven ter ondersteuning van de netwerken maar ook het in contact brengen van participanten met training, onderzoek en bedrijven. Het betreft hier innovatie in alle vormen: product innovatie, commerciële innovatie en sociale innovatie …
 • Bijdragen aan de ecologische transformatie van het toerisme Bouwend op het reeds ondernomen werk met “vriendelijke” vervoermiddelen (voornamelijk fiets en paard) ontwikkelt het Solutions&co milieuvriendelijke activiteiten en staat participanten bij in hieraan gerelateerde projecten.
 • Ontwikkeling van toeristische aantrekkelijkheid van de gebieden Solutions&co onderneemt gesegmenteerde acties (op bais van een thema of een toeristisch keurmerk) om specifieke doelen te bereiken met toepasselijke hulpmiddelen (internet, media-relaties etc.) en versterkt daarbij de samenwerking met partners om zodoende het effect en de doeltreffendheid te verbeteren.

Onze activiteiten

 Ontwikkeling
 • Inzet ter bevordering en structurering van de toeristische netwerken en de ontwikkeling van gezamelijke projecten,
 • Ondersteuning van de Regionale Innovatie Platforms.
Bevordering van streek en regionale toeristische netwerken middels
 • evenementen (beurzen, samenkomsten …)
 • media relaties (ontvangst van journalisten, persberichten, mediadossiers, persconferenties)
 • communicatieplannen (tijdschriften, websites…)
Naleving
 • Beheer en uitvoering van het Observatoire Régional du Tourisme (ORT)

Het regionale agentschap ten dienste van de economie van de Pays de la Loire

De toerisme campagne zet zich in voor de doeleinden van Solutions&co, waarvan het vermogen in zijn geheel in bezit is van de lokale overheden. In het hele gebied van de Pays de la Loire implementeert het de regionale economische ontwikkelingsstrategieën en begeleidt het innoverende projecten in samenwerking met regionale economische spelers. Onze objectieven en missies:
 • Ontwikkeling van economische activiteiten in de Pays de la Loire door samenwerking met bedrijven in het strategisch netwerk van het gebied waaronder toerisme.
 • Ondersteuning van innovatie in alle netwerken
 • Bemoediging van nieuwe technologie in design en de duurzame economiee
 • Het beschikbaar maken van een gezamelijk hulpmiddel bij het maken van besluiten voor gebruik door de regio en de zes deelnemende autoriteiten: Observatoire régional économique et social (Ores).