Legale informatie

1

Auteursrechten – Copyright 

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook met betrekking tot downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen.  

Elke reproductie – zelfs gedeeltelijk en ongeacht het formaat of de drager – van de website www.laloireavelofietsroute.nl is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire en de Société publique régionale des Pays de la Loire, behalve voor privégebruik zonder enig commercieel oogmerk. In ieder geval moet duidelijk en leesbaar het adres van de site worden vermeld: www.laloireavelofietsroute.nl 

Voor het aanbrengen van een hypertext link naar de website www.laloireavelofietsroute.nl gelden dezelfde regels, behalve in het geval van een hypertext link naar de homepage. 

Financiering 

De website www.loireavelo.fr wordt gefinancierd door het Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire en Solutions&co en medegefinancierd door de Europese Unie. Europa zet zich in voor het stroomgebied van de Loire met het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.   

Waarschuwing 

De op de website geplaatste gegevens zijn uitsluitend bedoeld om de organisatie van fietsvakanties voor toeristen langs de Loire te vergemakkelijken.  

De juistheid ervan wordt periodiek gecontroleerd en zij worden regelmatig bijgewerkt. In de pagina’s van haar site kunnen echter fouten of weglatingen voorkomen die buiten de controle van het regionaal overheidsbedrijf Pays de la Loire en het Centre Val de Loire CRT vallen.  

De Société publique régionale des Pays de la Loire en het CRT Centre Val de Loire kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (met name financieel of commercieel verlies of verlies van programma’s of gegevens) die voortvloeit uit het gebruik van haar website en het gebruik van de daarop geplaatste gegevens en informatie.  

De Société publique régionale des Pays de la Loire en het CRT Centre Val de Loire wijzen in het bijzonder elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die verbonden is aan het gebruik van de op haar site online geplaatste hyperlinks en aan de raadpleging van de sites waarnaar zij verwijzen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de Société publique régionale des Pays de la Loire en het CRT Centre Val e Loire geen enkele zeggenschap hebben over of verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze sites. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van elke internetgebruiker om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de voor zijn of haar gebruik geselecteerde site niet is besmet met virussen, Trojaanse paarden of andere destructieve parasieten. 

Foto’s 

De foto’s op de website www.laloireavelofietsroute.nl mogen niet worden gereproduceerd, herverdeeld of verkocht zonder schriftelijke toestemming van het Regionaal Overheidsbedrijf Pays de la Loire en het CRT Centre-Val de Loire. Elke afbeelding die zonder toestemming van de auteur wordt gebruikt, kan bijgevolg gerechtelijk worden vervolgd. 

Ontwerp, creatie en animatie van de site 

Website redactie 

  • Société publique régionale des Pays de la Loire Campus Régional – 1, place de la Galarne – BP 80221 44202 NANTES cedex 2 – webmaster@enpaysdelaloire.com 
  • Comité Régional du Tourisme de la région Centre – Val de Loire 3-5 Boulevard de Verdun 45000 ORLÉANS – crtcentre@centre-valdeloire.org 

Creatie en hosting van de site 

  • Ontwikkeling: Apsulis 
  • Routeplanner: La Compagnie des mobilités 
  • Grafisch ontwerp: Noe Interactive 
  • Hosting: Alfa Safety