Wettelijke vermeldingen

1

Auteursrechten – Copyright

Deze hele website valt onder de Franse en internationale wetgeving aangaande auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle rechten voor herdruk zijn voorbehouden, met inbegrip van de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische afbeeldingen en foto’s. Herdruk – zelfs gedeeltelijk en ongeacht het formaat of de drager – van de website www.loire-a-velo.fr is streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Comité Régional du Tourisme du Centre Val de Loire en Solutions&co, behalve voor privégebruik zonder commercieel oogmerk. Het is in ieder geval onderworpen aan de verplichting het adres van de website helder en duidelijk leesbaar te vermelden: www.loire-a-velo.fr

Het instellen van een hyperlink naar de website www.loire-a-velo.fr is onderworpen aan dezelfde regels, behalve in het geval van een hyperlink naar de homepage.

Financiering

De website www.loire-a-velo.fr wordt gefinancierd door het Comité Régional du Tourisme Centre – Val de Loire en Solutions&co en medegefinancierd door de Europese Unie. Europa zet zich in voor het stroomgebied van de Loire via het Europese fonds voor regionale ontwikkeling.

Waarschuwing

De online informatie op deze website heeft uitsluitend tot doel toeristen te helpen met het organiseren van fietsvakanties langs de Loire. De juistheid van deze informatie wordt periodiek gecontroleerd en regelmatig bijgewerkt. Op de pagina’s van de website kunnen echter vergissingen of weglatingen voorkomen, onafhankelijk van de wil van Solutions&co en CRT Centre Val de Loire. In geen geval kan Solutions&co of CRT Centre Val de Loire aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (met name financiële of commerciële schade, kwijtraken van programma’s of gegevens) voortkomend uit het gebruik van zijn site en het gebruik van de gegevens en informatie die hierop te vinden zijn. Solutions&co en CRT Centre Val de Loire wijzen met name alle aansprakelijkheid af voor schade in verband met het gebruik van hyperlinks op de site en het raadplegen van de sites waarnaar deze verwijzen. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat Solutions&co en CRT Centre Val de Loire geen enkele controle over noch verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites hebben. Internetters dienen dus zelf de noodzakelijke voorzorgen te nemen om zich ervan te verzekeren dat de geselecteerde site geen virussen, Trojaanse paarden of andere vernietigende parasieten bevat.

Informatica en vrijheden

De website www.loire-a-velo.fr is gedeclareerd bij de “Commission nationale de l’informatique et des libertés” (CNIL) inzake de geautomatiseerde dataverwerking toegepast in het kader van websites, ingevolge de artikelen 15 en 16 van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. U beschikt tevens over een algemeen recht op toegang, rectificatie en verwijdering van alle u betreffende persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via:

crtcentre@centre-valdeloire.org – webmaster@enpaysdelaloire.com De verzamelde persoonsgegevens omvatten zowel op naam gestelde gegevens als gegevens voor elektronische identificatie. De eerste gegevens betreffen persoonlijke informatie die u ons verstrekt bij het aanvragen van documentatie, het inschrijven voor de Newsletter en de aanmaak van een Routeboekje. De tweede categorie betreft informatie aangemaakt vanaf uw computer wanneer u aangesloten bent op Internet en die ons in staat stelt uw computer te identificeren.

Fotoverantwoording

De foto’s op de website www.loire-a-velo.fr mogen niet worden gedupliceerd, geherdistribueerd of verkocht zonder schriftelijke toestemming van Solutions&co en CRT Centre Val de Loire. Indien afbeeldingen worden gebruikt zonder instemming van de auteur, kan hiervoor rechtsvervolging ingesteld worden.

Ontwerp, creatie en animatie van de website

Editeurs du site

Solutions&co Campus Régional – 1, place de la Galarne – BP 80221 44202 Nantes cedex 2 webmaster@enpaysdelaloire.com Comité Régional du Tourisme de la région Centre – Val de Loire 37 avenue de Paris 45000 ORLEANS crtcentre@centre-valdeloire.org

Création et hébergement du site

Développement : Apsulis Calculateur d’itinéraire : La Compagnie des Mobilités Création graphique : Noé Interactive Hébergement : Alfa Safety

Personal data protection

You may be required to provide personal data when filling in certain forms on the website. The SPR Pays de la Loire needs these data to process your request. In accordance with the law “Informatique et Libertés” of 6 January 1978 amended in 2004, you have the right to access and rectify information concerning you. If you wish to exercise this right and obtain information about yourself, you can: Modify and delete your user account by : – sending an email to contact@agence-paysdelaloire.fr; – Send an mail to Solutions&co, Direction of Communication- Promotion 1 rue de la Loire – 44966 cedex 9 You may also, for legitimate reasons, oppose the processing of data concerning you.. No personal data will be disclosed to third parties without your prior and informed consent.